πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN GIẢI TÍCH

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: HÀM SỐ VÀ GIỚI HẠN
BÀI 2: ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN
BÀI 3: HÀM NHIỀU BIẾN
BÀI 4: PHÉP TÍNH TÍNH TÍCH PHÂN
BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN