πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN TÍCH PHÂN

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH
BÀI 2: TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH
BÀI 3: TÍCH PHÂN HÀM HỮU TỶ
BÀI 4: TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC
BÀI 5: TÍCH PHÂN HÀM VÔ TỶ
BÀI 6: ỨNG DỤNG TP TÍNH DIỆN TÍCH
BÀI 7: ỨNG DỤNG TP TÍNH THỂ TÍCH