πgười βạn τoán

Πgười Βạn Τoán Toán học Vật lý Hóa học Sinh học TKB - Khai giảng

TOÁN NÂNG CAO TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 4: TỔ-HỢP---CHỈNH-HỢP---XÁC-SUẤT
BÀI 14: DIỆN-TÍCH-PHẲNG---THỂ-TÍCH-KHỐI-TRÒN-XOAY
BÀI 15: CÔNG,-TRỪ,-NHÂN-CHIA,-MODUN-SỐ-PHỨC---SỐ-PHỨC-LIÊN-HỢP
BÀI 16: TÌM-PHẦN-THỰC,-PHẦN-ẢO-SỐ-PHỨC-THỎA-HỆ-THỨC-CHO-TRƯỚC
BÀI 17: TÌM-TẬP-HỢP-ĐIÊM-SỐ-PHỨC-THỎA-HỆ-THỨC-CHO-TRƯỚC
BÀI 18: DẠNG-LƯỢNG-GIÁC-SỐ-PHỨC
BÀI 19: HÌNH-GIẢI-TÍCH-KHÔNG-GIAN
BÀI 21: MẶT-CẦU-NGOẠI-TIẾP-CHÓP
BÀI 26: TÌM-GIÁ-TRỊ-LỚN-NHẤT---NHỎ-NHẤT
BÀI 27: THỂ-TÍCH-CHÓP---CẦU---TRỤ---NÓN---2