πgười βạn τoán

Πgười Βạn Τoán Toán học Vật lý Hóa học Sinh học TKB - Khai giảng

TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: QUY-HOẠCH-TUYẾN-TÍNH
BÀI 2: BÀI-TOÁN-ĐỐI-NGẪU
BÀI 3: BÀI-TOÁN-VẬN-TẢI