πgười βạn τoán

Πgười Βạn Τoán Toán học Vật lý Hóa học Sinh học TKB - Khai giảng

TOÁN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: MA-TRẬN-HỆ-PHƯƠNG-TRÌNH-TUYẾN-TÍNH
BÀI 2: ĐỊNH-THỨC-HỆ-PHƯƠNG-TRÌNH-TUYẾN-TÍNH-GRAMER
BÀI 3: KHÔNG-GIAN-VECTO
BÀI 4: ÁNH-XẠ-TUYẾN-TÍNH
BÀI 5: KHÔNG-GIAN-EUCLIDE-VÀ-DẠNG-TOÀN-PHƯƠNG