πgười βạn τoán

Πgười Βạn Τoán Toán học Vật lý Hóa học Sinh học TKB - Khai giảng

ĐẠI SỐ 10

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 3: Các-phép-toán-tập-hợp
BÀI 6: Ôn-tập-chương-I---Mệnh-đề.-Tập-hợp-số
BÀI 10: Ôn-tập-chương-II---Hàm-số-bậc-nhất-và-bậc-hai
BÀI 11: Đại-cương-về-phương-trìnhĐại-cương-về-phương-trình
BÀI 12: Phương-trình-quy-về-phương-trình-bậc-nhất,-bậc-hai
BÀI 13: Phương-trình-và-hệ-phương-trình-bậc-nhất-nhiều-ẩn
BÀI 14: Ôn-tập-chương-III---Phương-trình.-Hệ-phương-trình
BÀI 16: Bất-phương-trình-và-hệ-bất-phương-trình-một-ẩn
BÀI 18: Bất-phương-trình-bậc-nhất-hai-ẩn
BÀI 20: Ôn-tập-chương-IV---Bất-đẳng-thức.-Bất-phương-trình
BÀI 21: Bảng-phân-bố-tần-số-và-tần-suất
BÀI 23: Số-trung-bình-cộng.-Số-trung-vị.-Mốt
BÀI 25: Ôn-tập-chương-V---Thống-kê
BÀI 28: Công-thức-lượng-giác
BÀI 29: Ôn-tập-chương-VI