πgười βạn τoán

Πgười Βạn Τoán Toán học Vật lý Hóa học Sinh học TKB - Khai giảng

TOÁN GIẢI TÍCH

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: HÀM-SỐ-VÀ-GIỚI-HẠN
BÀI 2: ĐẠO-HÀM-VÀ-VI-PHÂN
BÀI 3: HÀM-NHIỀU-BIẾN
BÀI 4: PHÉP-TÍNH-TÍNH-TÍCH-PHÂN
BÀI 5: PHƯƠNG-TRÌNH-VI-PHÂN