πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN HÌNH GIẢI TÍCH KHÔNG GIAN

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: TỌA ĐỘ VÉC TƠ-TỌA ĐỘ ĐIỂM
BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
BÀI 4: CÁC CÔNG THỨC TÍNH KHOẢNG CÁCH
BÀI 5: CÁC LOẠI GÓC
BÀI 7: bai
BÀI 8: bai
BÀI 9: bai
BÀI 10: bai
BÀI 11: bai