πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN HÌNH GIẢI TÍCH PHẲNG

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: TỌA ĐỘ VÉC TƠ-TỌA ĐỘ ĐIỂM
BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
BÀI 3: ĐƯỜNG TRÒN
BÀI 7: TỔNG HỢP LUYỆN THI ĐẠI HỌC