πgười βạn τoán

Πgười Βạn Τoán Toán học Vật lý Hóa học Sinh học TKB - Khai giảng

TOÁN HÌNH GIẢI TÍCH PHẲNG

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: TỌA-ĐỘ-VÉC-TƠ-TỌA-ĐỘ-ĐIỂM
BÀI 2: PHƯƠNG-TRÌNH-ĐƯỜNG-THẲNG
BÀI 3: ĐƯỜNG-TRÒN
BÀI 7: TỔNG-HỢP-LUYỆN-THI-ĐẠI-HỌC