πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

HÌNH HỌC 10

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
VUI CHÚT GIỎI
NỘI DUNG CHÍNH (CHỈ MỤC)
  BÀI 1: Các định nghĩa
  BÀI 2: Tổng và hiệu của hai vectơ
  BÀI 3: Tích của vectơ với một số
  BÀI 4: Hệ trục tọa độ
  BÀI 5: Ôn tập Chương I
  BÀI 6: Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ
  BÀI 7: Tích vô hướng của hai vectơ
  BÀI 8: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
  BÀI 9: Ôn tập Chương II
  BÀI 10: Phương trình đường thẳng
  BÀI 11: Phương trình đường tròn
  BÀI 12: Phương trình đường Elip
  BÀI 13: Ôn tập Chương III
  BÀI 14: ÔN TẬP CUỐI NĂM