πgười βạn τoán

Πgười Βạn Τoán Toán học Vật lý Hóa học Sinh học TKB - Khai giảng

TOÁN HÌNH KHÔNG GIAN SONG SONG

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: MỞ-ĐẦU-VỀ-SONG-SONG-VÀ-VỊ-TRÍ-TƯƠNG-ĐỐI
BÀI 2: CÁC-BÀI-TOÁN-CƠ-BẢ
BÀI 3: ĐƯỜNG-THẲNG-SONG-SONG-ĐƯỜNG-THẲNG
BÀI 4: ĐƯỜNG-THẲNG-SONG-SONG-MẶT-PHẲNG
BÀI 5: MẶT-PHẲNG-SONG-SONG-MẶT-PHẲNG
BÀI 6: HÌNH-LĂNG-TRỤ---HÌNH-HỘP
BÀI 7: PHÉP-CHIẾU-SONG-SONG