πgười βạn τoán

Πgười Βạn Τoán Toán học Vật lý Hóa học Sinh học TKB - Khai giảng

TOÁN HÌNH KHÔNG GIAN

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: ĐƯỜNG-THẲNG-VUÔNG-GÓC-MẶT-PHẲNG
BÀI 2: MẶT-PHẲNG-VUÔNG-GÓC-MẶT-PHẲNG
BÀI 3: HÌNH-CHIẾU---KHOẢNG-CÁCH---GÓC
BÀI 4: ĐOẠN-VUÔNG-GÓC-CHUNG
BÀI 5: MẶT-CẦU-NGOẠI-TIẾP-CHÓP
BÀI 6: THỂ-TÍCH---TỶ-SỐ-THỂ-TÍCH