πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN HÌNH KHÔNG GIAN

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG
BÀI 2: MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG
BÀI 3: HÌNH CHIẾU - KHOẢNG CÁCH - GÓC
BÀI 4: ĐOẠN VUÔNG GÓC CHUNG
BÀI 5: MẶT CẦU NGOẠI TIẾP CHÓP
BÀI 6: THỂ TÍCH - TỶ SỐ THỂ TÍCH