πgười βạn τoán

Πgười Βạn Τoán Toán học Vật lý Hóa học Sinh học TKB - Khai giảng

TOÁN KHẢO SÁT HÀM SỐ

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: KHÁI-NIỆM-ĐẠO-HÀM
BÀI 2: CÔNG-THỨC-VÀ-QUY-TẮC-TÍNH-ĐẠO-HÀM
BÀI 3: SỰ-ĐỒNG-BIẾN,-NGHỊCH-BIẾN,CỰC-TRỊ-CỦA-HÀM-SỐ
BÀI 4: GIÁ-TRỊ-LỚN-NHẤT,-NHỎ-NHẤT-CỦA-HÀM-SỐ
BÀI 5: TÍNH-LỒI-LÕM-VÀ-ĐIỂM-UỐN-CỦA-ĐỒ-THỊ
BÀI 8: PHÉP-TỊNH-TIẾN-TRỤC
BÀI 9: HÀM-SỐ-HỮU-TỶ
BÀI 10: HÀM-SỐ-BẬC-3
BÀI 11: HÀM-SỐ-BẬC-4
BÀI 12: ĐỒ-THỊ-HÀM-SỐ-CHỨA-GIÁ-TRỊ-TUYỆT-ĐỐI
BÀI 13: CÁC-BÀI-TOÁN-VỀ-GIAO-ĐIỂM
BÀI 14: CÁC-BÀI-TOÁN-VỀ-CỰC-TRỊ
BÀI 15: TIẾP-TUYẾN---TIẾP-ĐIỂM
BÀI 16: CÁC-DẠNG-TOÁN-LUYỆN-THI-ĐẠI-HỌC
BÀI 17: ĐỀ-KIỂM-TRA-TỔNG-HỢP-1
BÀI 18: ĐỀ-KIỂM-TRA-TỔNG-HỢP-2
BÀI 19: ĐỀ-KIỂM-TRA-TỔNG-HỢP-3
BÀI 20: ĐỀ-KIỂM-TRA-TỔNG-HỢP-4
BÀI 21: ĐỀ-KIỂM-TRA-TỔNG-HỢP-5