πgười βạn τoán

Πgười Βạn Τoán Toán học Vật lý Hóa học Sinh học TKB - Khai giảng

TOÁN LƯỢNG GIÁC

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: ĐƯỜNG-TRÒN-GÓC-LƯỢNG-GIÁC
BÀI 2: HÀM-SỐ-LƯỢNG-GIÁC
BÀI 3: CÔNG-THỨC-LƯỢNG-GIÁC
BÀI 4: PHƯƠNG-TRÌNH-CƠ-BẢN
BÀI 5: PHƯƠNG-TRÌNH-THEO-1-HÀM-SỐ-LƯỢNG-GIÁC
BÀI 6: PHƯƠNG-TRÌNH-ĐỐI-XỨNG-GIẢ-ĐỐI-XỨNG
BÀI 7: PHƯƠNG-TRÌNH-ĐẲNG-CẤP
BÀI 8: PHƯƠNG-TRÌNH-BẬC-NHẤT-THEO-SINX,COSX
BÀI 9: PHƯƠNG-TRÌNH-ĐƯA-VỀ-TÍCH-SỐ
BÀI 10: PHƯƠNG-TRÌNH-BẤT-THƯỜNG