πgười βạn τoán

Πgười Βạn Τoán Toán học Vật lý Hóa học Sinh học TKB - Khai giảng

TOÁN SỐ PHỨC

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: SỐ-PHỨC-VÀ-PHÉP-TOÁN
BÀI 2: DẠNG-LƯỢNG-GIÁC-SỐ-PHỨC-VÀ-ỨNG-DỤNG
BÀI 3: TEST-NĂNG-LỰC-ĐỀ-1