πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN SỐ PHỨC

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: SỐ PHỨC VÀ PHÉP TOÁN
BÀI 2: DẠNG LƯỢNG GIÁC SỐ PHỨC VÀ ỨNG DỤNG
BÀI 3: TEST NĂNG LỰC ĐỀ 1