πgười βạn τoán

Πgười Βạn Τoán Toán học Vật lý Hóa học Sinh học TKB - Khai giảng

TOÁN TÍCH PHÂN

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: NGUYÊN-HÀM-TÍCH-PHÂN-BẤT-ĐỊNH
BÀI 2: TÍCH-PHÂN-XÁC-ĐỊNH
BÀI 3: TÍCH-PHÂN-HÀM-HỮU-TỶ
BÀI 4: TÍCH-PHÂN-HÀM-LƯỢNG-GIÁC
BÀI 5: TÍCH-PHÂN-HÀM-VÔ-TỶ
BÀI 6: ỨNG-DỤNG-TP-TÍNH-DIỆN-TÍCH
BÀI 7: ỨNG-DỤNG-TP-TÍNH-THỂ-TÍCH