πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN TỔ HỢP XÁC SUẤT

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
VUI CHÚT GIỎI
NỘI DUNG CHÍNH (CHỈ MỤC)
    BÀI 2: CHỈNH HỢP-HOÁN VỊ-TỔ HỢP
    BÀI 3: NHỊ THỨC NEWTON