πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN NÂNG CAO TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
VUI CHÚT GIỎI
NỘI DUNG CHÍNH (CHỈ MỤC)
  BÀI 3: DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN
  BÀI 4: TỔ HỢP - CHỈNH HỢP - XÁC SUẤT
  BÀI 5: TĂNG GIẢM CỰC TRỊ
  BÀI 10: TÍNH GIÁ TRỊ LOGARIT
  BÀI 11: PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOG
  BÀI 12: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOG
  BÀI 14: DIỆN TÍCH PHẲNG - THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY
  BÀI 15: CÔNG, TRỪ, NHÂN CHIA, MODUN SỐ PHỨC - SỐ PHỨC LIÊN HỢP
  BÀI 16: TÌM PHẦN THỰC, PHẦN ẢO SỐ PHỨC THỎA HỆ THỨC CHO TRƯỚC
  BÀI 17: TÌM TẬP HỢP ĐIÊM SỐ PHỨC THỎA HỆ THỨC CHO TRƯỚC
  BÀI 18: DẠNG LƯỢNG GIÁC SỐ PHỨC
  BÀI 19: HÌNH GIẢI TÍCH KHÔNG GIAN
  BÀI 20: THỂ TÍCH CHÓP - CẦU - TRỤ - NÓN - 1
  BÀI 21: MẶT CẦU NGOẠI TIẾP CHÓP
  BÀI 26: TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT - NHỎ NHẤT
  BÀI 27: THỂ TÍCH CHÓP - CẦU - TRỤ - NÓN - 2