πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN & PHÉP TÍNH XÁC SUẤT
BÀI 2: BIẾN NGẪU NHIÊN
BÀI 3: LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG
BÀI 4: MẪU THỐNG KÊ
BÀI 5: ƯỚC LƯỢNG ĐẶC TRƯNG
BÀI 6: ƯỚC LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA TỔNG THỂ