πgười βạn τoán

Πgười Βạn Τoán Toán học Vật lý Hóa học Sinh học TKB - Khai giảng

TOÁN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: BIẾN-CỐ-NGẪU-NHIÊN-&-PHÉP-TÍNH-XÁC-SUẤT
BÀI 2: BIẾN-NGẪU-NHIÊN
BÀI 3: LUẬT-PHÂN-PHỐI-XÁC-SUẤT-THÔNG-DỤNG
BÀI 4: MẪU-THỐNG-KÊ
BÀI 5: ƯỚC-LƯỢNG-ĐẶC-TRƯNG-
BÀI 6: ƯỚC-LƯỢNG-ĐẶC-TRƯNG-CỦA-TỔNG-THỂ