×
    ƯỚC-LƯỢNG-ĐẶC-TRƯNG-CỦA-TỔNG-THỂ
    THỜI GIAN:
    giờphútgiây