×

πgười βạn τoán thông báo

Bạn chưa là thành viên hoặc bạn chưa đăng nhập.

Bạn hãy đăng ký và đăng nhập để chúng tôi giải quyết khó khăn và nâng cao năng lực học của bạn!

πgười βạn τoán

ĐĂNG NHẬP VỚI

UPDATE TÀI KHOẢN

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\vaolophocAI.php on line 933

Nếu bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Nếu bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tài khoản

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

Người học:

Đăng ký

MÔN HỌC: Kinh te luong

Thời gian kết thúc: 31/12/2019
Học phí trọn gói: 200000 - Khuyến mãi:0%Tên bàiBài tậpĐánh giá kết quả
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 1 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1Câu Đúng:2/34Câu Sai:0/34Câu Khó Đúng:0/0KHÔNG ĐẠT
5%
0%
95%
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 2 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 3 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3Câu Đúng:3/32Câu Sai:0/32Câu Khó Đúng:0/0KHÔNG ĐẠT
9%
0%
91%
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 4 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 4Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 5 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 5Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 6 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 6Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 7 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 7Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 8 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 8Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 9 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 9Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 10 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 10Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 11 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 11Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 12 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 12Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 13 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 13Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 14 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 14Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 15 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 15Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 16 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 16Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 17 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 17Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 18 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 18Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 19 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 19Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 20 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 20Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 21 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 21Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 22 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 22Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 23 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 23Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 24 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 24Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 25 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 25Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 26 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 26Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 27 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 27Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 28 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 28Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 29 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 29Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 20000 - Khuyến mãi:0%BÀI 30 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 30Chưa họcCHƯA HỌC