×

πgười βạn τoán thông báo

Bạn chưa đăng ký lớp này.

Bạn hãy "đăng ký học tại Trung tâm hoặc gọi điện thoại để được hướng dẫn" để chúng tôi giải quyết khó khăn và nâng cao năng lực học của bạn!

 ☎ Hotline: 090 774 9955 Bạn chưa đăng nhập
Trang chủ Toán Tiếng Anh Hóa Sinh Thời khóa biểu - lịch khai giảng Học bạ - năng lực - Tài khoản

Người học:

Đăng ký

MÔN HỌC: Hóa học 11 tracnghiem

Thời gian kết thúc: 10/7/2019
Học phí trọn gói: 200000
Khuyến mãi:0%
Tên bàiLý thuyếtBài tậpĐánh giá kết quả
CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Sự điện liChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Axit, bazơ và muốiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện liChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện liChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
CHƯƠNG 2: NITƠ-PHOTPHO
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : NitơChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Amoniac và muối amoniChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Axit nitric và muối nitratChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Axit photphoric và muối photphatChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : PhotphoChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 6 : Phân bón hóa họcChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 7 : Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúngChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
CHƯƠNG 3: CACBON-SILIC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Cacbon - SilicChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Hợp chất của cacbonChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Silic và hợp chất của silicChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Công nghiệp silicatChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúngChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Mở đầu về hoá học hữu cơChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Công thức phân tử hợp chất hữu cơChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Phản ứng hữu cơChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạoChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : AnkanChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : XicloankanChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Luyện tập ankan và xicloankanChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : AnkenChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Luyện tập: AnkinChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : ANKADIENChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Luyện tập: Anken và AnkadienChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : AnkinChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khácChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Luyện Tập hiđrocacbon thơmChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiênChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Hệ thống hóa về hiđrocacbonChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN-ANCOL-PHENOL
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbonChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : AncolChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : PhenolChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenolChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
CHƯƠNG 9: ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Anđehit- xetonChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Axit cacboxylicChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Luyện tập anđehit - xeton - axit cacboxylicChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC