×

πgười βạn τoán thông báo

Bạn chưa đăng ký lớp này.

Bạn hãy "đăng ký học tại Trung tâm hoặc gọi điện thoại để được hướng dẫn" để chúng tôi giải quyết khó khăn và nâng cao năng lực học của bạn!

 ☎ Hotline: 090 774 9955 Bạn chưa đăng nhập
Trang chủ Toán Tiếng Anh Hóa Sinh Thời khóa biểu - lịch khai giảng Học bạ - năng lực - Tài khoản

Người học:

Đăng ký

MÔN HỌC: Hóa học 12 tracnghiem

Thời gian kết thúc: 10/7/2019
Học phí trọn gói: 200000
Khuyến mãi:0%
Tên bàiLý thuyếtBài tậpĐánh giá kết quả
Chương 1 - ESTE-LIPIT
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : EsteChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : LipitChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợpChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Luyện tập este và chất béoChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
CHƯƠNG 2- CACBOHIDRAT
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Glucozơ - Hóa lớp 12Chưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Glucozơ - Hóa lớp 12Chưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Luyện tập Cấu tạo và tính chất của CacbohiđratChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
CHƯƠNG 3-AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Amino axitChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Peptit và proteinChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và proteinChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
CHƯƠNG 4-POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Đại cương về polimeChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Vật liệu polimeChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Luyện tập: Polime và vật liệu polimeChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠIme
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loạiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loạiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Hợp kimChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Sự ăn mòn kim loạiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : Điều chế kim loạiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 6 : Luyện tập tính chất của kim loạiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 7 : Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loạiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 8 : Điều chế kim loạiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
CHƯƠNG 6-KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềmChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Nhôm và hợp chất của nhômChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúngChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhômChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
CHƯƠNG 7 -SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Sắt - Lớp 12Chưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Hợp chất của sắtChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Hợp kim của sắtChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Crom và hợp chất của CromChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : Đồng và hợp chất của đồngChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 6 : Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, ThiếcChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 7 : Luyện tập tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắtChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 8 : Luyện tập tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúngChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
CHƯƠNG 8-PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Nhận biết một số ion trong dung dịchChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Nhận biết một số chất khíChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Luyện tập nhận biết một số chất vô cơChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
CHƯƠNG 9-HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Hóa học và vấn để phát triển kinh tếChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Hóa học và vấn đề xã hộiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Hóa học và vấn đề môi trườngChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC