×

πgười βạn τoán thông báo

Bạn chưa đăng ký lớp này.

Bạn hãy "đăng ký học tại Trung tâm hoặc gọi điện thoại để được hướng dẫn" để chúng tôi giải quyết khó khăn và nâng cao năng lực học của bạn!

 ☎ Hotline: 090 774 9955 Bạn chưa đăng nhập
Trang chủ Toán Tiếng Anh Hóa Sinh Thời khóa biểu - lịch khai giảng Học bạ - năng lực - Tài khoản

Người học:

Đăng ký

MÔN HỌC: sinh 12

Thời gian kết thúc: 10/7/2019
Học phí trọn gói: 200000
Khuyến mãi:0%
Tên bàiLý thuyếtBài tậpĐánh giá kết quả
Phần Năm: Di Truyền Học
Phần Năm: Di Truyền Học
Chương I: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị
Chương I: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Bài 1. Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADNChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Bài 1. Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADNChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Bài 2. Phiên mã và dịch mãChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Bài 2. Phiên mã và dịch mãChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : Bài 3. Điều hòa hoạt động genChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 6 : Bài 3. Điều hòa hoạt động genChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 7 : Bài 4. Đột biến genChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 8 : Bài 4. Đột biến genChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 9 : Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thểChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 10 : Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thểChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 11 : Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thểChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 12 : Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thểChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Bài 8. Quy luật Menđen : Quy luật phân liChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Bài 8. Quy luật Menđen : Quy luật phân liChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Bài 9 Quy luật Menđen : Quy luật phân li độc lậpChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Bài 9 Quy luật Menđen : Quy luật phân li độc lậpChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của genChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 6 : Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của genChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 7 : Bài 11 Liên kết gen và hoán vị genChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 8 : Bài 11 Liên kết gen và hoán vị genChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 9 : Bài 12 Di Truyền Liên Kết Với Giới Tính Và Di Truyền Ngoài NhânChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 10 : Bài 12 Di Truyền Liên Kết Với Giới Tính Và Di Truyền Ngoài NhânChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 11 : Bài 13 Ảnh Hưởng Của Môi Trường Lên Sự Biểu Hiện Của GenChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 12 : Bài 13 Ảnh Hưởng Của Môi Trường Lên Sự Biểu Hiện Của GenChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 13 : Bài 15 Bài tập chương I và chương IIChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 14 : Bài 15 Bài tập chương I và chương IIChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Chương III: Di Truyền Học Quần Thể
Chương III: Di Truyền Học Quần Thể
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Bài 16 Cấu Trúc Di Truyền Của Quần ThểChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Bài 16 Cấu Trúc Di Truyền Của Quần ThểChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Bài 17 cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp theo)Chưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Bài 17 cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp theo)Chưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Chương IV: Ứng Dụng Di Truyền Học
Chương IV: Ứng Dụng Di Truyền Học
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợpChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợpChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bàoChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bàoChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : Bài 20. Tạo giống mới nhờ công nghệ genChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 6 : Bài 20. Tạo giống mới nhờ công nghệ genChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Chương V: Di Truyền Học Người
Chương V: Di Truyền Học Người
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Bài 21. Di truyền y họcChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Bài 21. Di truyền y họcChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền họcChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền họcChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : Bài 23. Ôn tập phần di truyền họcChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 6 : Bài 23. Ôn tập phần di truyền họcChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 7 : Phần Sáu - Tiến Hóa
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 8 : Phần Sáu - Tiến Hóa
Chưa họcCHƯA HỌC
Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Bài 24. Các bằng chứng tiến hóaChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Bài 24. Các bằng chứng tiến hóaChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Bài 25. Học thuyết LAMAC và học thuyết ĐACUYNChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Bài 25. Học thuyết LAMAC và học thuyết ĐACUYNChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : Bài 26. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đạiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 6 : Bài 26. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đạiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 7 : Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 8 : Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 9 : Bài 28. LoàiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 10 : Bài 28. LoàiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 11 : Bài 29. Quá trình hình thành loàiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 12 : Bài 29. Quá trình hình thành loàiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 13 : Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo)Chưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 14 : Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo)Chưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 15 : Bài 31. Tiến hóa lớnChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 16 : Bài 31. Tiến hóa lớnChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Chương II. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
Chương II. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Bài 32. Nguồn gốc sự sốngChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Bài 32. Nguồn gốc sự sốngChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chấtChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chấtChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : Bài 34. Sự phát sinh loài ngườiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 6 : Bài 34. Sự phát sinh loài ngườiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Phần Bảy. Sinh thái học
Phần Bảy. Sinh thái học
Chương I. Cá thể và quần thể sinh vật
Chương I. Cá thể và quần thể sinh vật
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh tháiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh tháiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thểChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thểChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vậtChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 6 : Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vậtChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 7 : Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)Chưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 8 : Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)Chưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 9 : Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vậtChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 10 : Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vậtChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Chương II. Quần xã sinh vật
Chương II. Quần xã sinh vật
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xãChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xãChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Bài 41. Diễn thế sinh tháiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Bài 41. Diễn thế sinh tháiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Chương III. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
Chương III. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Bài 42. Hệ sinh tháiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Bài 42. Hệ sinh tháiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh tháiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh tháiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyểnChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 6 : Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyểnChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 7 : Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh tháiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 8 : Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh tháiChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 9 : Bài 46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiênChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 10 : Bài 46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiênChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 11 : Bài 47. Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái họcChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 12 : Bài 47. Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái họcChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC