×

πgười βạn τoán thông báo

Bạn chưa đăng ký lớp này.

Bạn hãy "đăng ký học tại Trung tâm hoặc gọi điện thoại để được hướng dẫn" để chúng tôi giải quyết khó khăn và nâng cao năng lực học của bạn!

 ☎ Hotline: 090 774 9955 Bạn chưa đăng nhập
Trang chủ Toán Tiếng Anh Hóa Sinh Thời khóa biểu - lịch khai giảng Học bạ - năng lực - Tài khoản

Người học:

Đăng ký

MÔN HỌC: toán kinh tế lượng

Thời gian kết thúc: 07/7/2019
Học phí trọn gói: 200000
Khuyến mãi:0%
Tên bàiLý thuyếtBài tậpĐánh giá kết quả
Học phí: 30000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : MỞ ĐẦU VỀ KINH TẾ LƯỢNGChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 30000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN - ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNHChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 30000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾNChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 30000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : MÔ HÌNH HỒI QUY BỘIChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 30000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 30000
Khuyến mãi:0%
BÀI 6 : ĐA CỘNG TUYẾNChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 30000
Khuyến mãi:0%
BÀI 7 : PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔIChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 30000
Khuyến mãi:0%
BÀI 8 : TỰ TƯƠNG QUANChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 30000
Khuyến mãi:0%
BÀI 9 : CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNHChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 10 : ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 1
Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 11 : ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 2
Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 12 : ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 3
Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 13 : ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 4
Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 14 : ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 5
Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 15 : ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 6
Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 16 : ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 7
Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 17 : ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 8
Câu Đúng:27/34Câu Sai:6/34Câu Khó Đúng:0/0ĐẠT
79%
18%
3%

BÀI 18 : ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 9
Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 19 : ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 10
Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 20 : ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 11
Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 21 : ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 12
Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 22 : ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 13
Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 23 : ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 14
Câu Đúng:20/25Câu Sai:4/25Câu Khó Đúng:0/0ĐẠT
80%
16%
4%

BÀI 24 : ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 15
Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 25 : ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 16
Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 26 : ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 17
Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 27 : ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 18
Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 28 : ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 19
Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 29 : ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 20
Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 30 : ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 21
Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 31 : ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 22
Chưa họcCHƯA HỌC