☎ Hotline: 090 774 9955

Người học:

Tên tài khoản:


Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 385

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520
Đăng ký

MÔN HỌC: Kinh te luong

Thời gian kết thúc: 31/12/2019

Tên bàiBài tậpĐánh giá kết quả

BÀI 1 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1Câu Đúng:2/34Câu Sai:0/34Câu Khó Đúng:0/0KHÔNG ĐẠT
5%
0%
95%

BÀI 2 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 3 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3Câu Đúng:3/32Câu Sai:0/32Câu Khó Đúng:0/0KHÔNG ĐẠT
9%
0%
91%

BÀI 4 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 4Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 5 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 5Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 6 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 6Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 7 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 7Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 8 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 8Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 9 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 9Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 10 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 10Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 11 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 11Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 12 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 12Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 13 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 13Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 14 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 14Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 15 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 15Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 16 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 16Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 17 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 17Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 18 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 18Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 19 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 19Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 20 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 20Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 21 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 21Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 22 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 22Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 23 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 23Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 24 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 24Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 25 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 25Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 26 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 26Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 27 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 27Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 28 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 28Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 29 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 29Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 30 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 30Chưa họcCHƯA HỌC