☎ Hotline: 090 774 9955

Người học:

Tên tài khoản:


Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 385

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Notice: Undefined index: Username in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 520

Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\xampp\htdocs\trungtamnguoibantoan\xemnanglucmon01.php on line 409
Đăng ký

MÔN HỌC: Kinh te luong

Thời gian kết thúc: 31/12/2027

Tên bàiBài tậpĐánh giá kết quả

BÀI 1 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1Câu Đúng:2/34Câu Sai:0/34Câu Khó Đúng:0/0KHÔNG ĐẠT
5%
0%
95%

BÀI 2 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2Chưa họcCHƯA HỌC

BÀI 3 : ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3Câu Đúng:3/32Câu Sai:0/32Câu Khó Đúng:0/0KHÔNG ĐẠT
9%
0%
91%