Học viện Người Bạn Toán dạy học hiện đại uy tín (SINCE 1991 TT 295 Hai Bà Trưng)
Giảng viên chuyên môn cao, theo sát học sinh, học lực từ trung bình thành khá và sáng tạo, khá thành giỏi và sáng tạo, giỏi thành xuất sắc và sáng tạo