logo
Học viện Người Bạn Toán dạy học hiện đại uy tín (SINCE 1991 TT 295 Hai Bà Trưng)
Dạy trực tiếp
BÁN GÓI HỌC DẠY TỪ XA DẠY KÈM
Tin học ứng dụng sử dụng thành thạo các phầm mềm dựng phim và xử lý ảnh cho người đi làm áp dụng thực tế trong nhiều mục đích