logo
Học viện Người Bạn Toán dạy học hiện đại uy tín (SINCE 1991 TT 295 Hai Bà Trưng)
Dạy trực tiếp
BÁN GÓI HỌC DẠY TỪ XA DẠY KÈM
Tin học phổ thông bao gồm các kiến thức cơ bản về máy tính dẫn dắt từng bước để thiếp bị hiệu quả và khoa học trong thế giới hiện đại