Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng
nguoi ban toan

PHƯƠNG PHÁP MTE

Phương pháp MTE ( Mathematics and Technology on Education ) là một phương pháp độc quyền của NGƯỜI BẠN TOÁN ứng dụng công nghệ và toán học hỗ trợ trong quá trình giảng dạy truyền thống

Phương pháp MTE ( Mathematics and Technology on Education ) sử dụng các phương tiện công nghệ hiện đại mới nhất – cùng với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp.

Phương pháp MTE ( Mathematics and Technology on Education ) mang tính hiệu quả cao hơn rất nhiều so với phương pháp dạy truyền thống chỉ dùng sức người.

Phương pháp MTE ( Mathematics and Technology on Education ) giúp người học được thực tập rất nhiều và có thể tự đánh giá năng lực trình độ của bản thân qua các bài test trên hệ thống.

Phương pháp MTE ( Mathematics and Technology on Education ) rất tiện lợi ở khi ở nhà, những thời gian rãnh, chỉ cần kết nối Internet và người học có thể tự mình thực hành và người giám sát hệ thông có thể biết chính xác người học đang ở tiến độ tới đâu.

zkiwi demo